close

 • Faithful to my Homeland, the Republic of Poland

   

 • НОВИНИ

 • 11 жовтня 2018

  Генеральне Консульство РП в Одесі запрошує студентів та молодих науковців вищих навчальних закладів, які проживають в межах Одеського консульського округу, взяти участь у Конкурсі на написання наукової статті «Польсько-єврейські відносини в Одесі і на Півдні України упродовж століть». Термін подання статей: 30 листопада, до 16:30.

  Витяг з положень про конкурс на написання наукової статті

  «Польсько-єврейські відносини в Одесі і на Півдні України упродовж століть»

   

    1. Організатором Конкурсу є Генеральне Консульство РП в Одесі (Організатор).

  2. Конкурс проводиться у рамках свята Днів Польщі в Одеському Консульському Oкрузі, та у рамках святкування Ювілею 100-ліття відновлення Польщею незалежності.

  3. Конкурс проводиться серед студентів та молодих наукових працівників (віком до 35 років) вищих навчальних закладів, які проживають в межах Одеського Консульського Oкругу, далі «Учасники».

  4. Конкурсне завдання полягає на написанні Учасником наукової статті, яка присвячена проблемам Польсько-єврейських відносин в Одесі і на Півдні України упродовж століть польською, російською або українською мовою.

  5. Обсяг статті не може перевищувати 15 сторінок стандартного машинописного тексту (гарнітура шрифту Times New Roman, розмір основного тексту 12, розмір приміток 10, міжрядковий інтервал: 1,5, поля 2,5 см).

  6. До участі у Конкурсі можна представляти тільки ті статті, які були написані Учасником самостійно. Командна робота виключається. Кожний Учасник може представити тільки одну статтю.

  7. Стаття не може бути раніше опублікованою, представленою до іншого конкурсу, обтяженою юридичними вадами або претензіями третіх осіб, не може бути ані копією ані перевиданням існуючих розробок.

  8. Офіціальною умовою допуску до участі у Конкурсі є надання – враз зі статтею – правильно заповненої і підписаної заявки на участь, згоди (Додаток №1, 2 до Положень про Конкурс), а також виконання умов, які прописані у Положеннях. У випадку неповнолітніх учасників вищезазначені документи підписують законні представники відповідно до доданих версій у додатку до Положень.

  9. Заявка на участь у Конкурсі є рівнозначно безкоштовним перенесенням на Організатора права власності на екземпляр, а також авторського права на статтю виключно з правом поширювання і публікації.

  10. Останній термін подання статей 30 листопада до 16:30 (вирішальною є дата надходження до Організатора).

  11. Статті, разом з заповненою заявкою на участь, повинні бути відправлені поштою на адрес Організатора: вул. Успенська 2/1, 65014 м. Одеса або подані особисто у Генеральному Консульстві РП в Одесі.

  12. Статті, які не відповідають умовам участі або офіціальним вимогам, що передбачені у Положеннях про Конкурс, або надіслані після кінцевого терміну не будуть брати участі у Конкурсі і не будуть оцінюватися. Останнє рішення у цьому питанні приймає Організатор.

  13. Рішення щодо підсумків Конкурсу буде прийняте не пізніше 21 грудня 2018 року. Результати будуть опубліковані на інтернет сторінці Організатора www.odessa.msz.gov.pl

  14. Автори нагороджених та відзначених наукових статей отримують від організатора індивідуальні матеріальні нагороди.

  15. Заявка на участь у Конкурсі є згодою на дотримання Положень про Конкурс, а також рівнозначно повним і усвідомленим його прийняттям.

  16. Організатор залишає за собою право скасувати або відкласти дату проведення Конкурсу, також залишає за собою право до внесення змін у Положення про Конкурс. Інформація, про можливі зміни, буде розміщена на інтернет сторінці Організатора.

    17. Детальну інформацію про Конкурс приділяє:

  Генеральне Консульство РП в Одесі, адрес: вул. Успенська 2/1, 65014 м. Одеса

    телефон: +38 048 718 24 80, електронна пошта: odessa.kg.sekretariat@msz.gov.pl

    18. Будь-які питання, які не урегулюванні цими Положеннями, вирішує Організатор.

   

  1. Витяг з положень про конкурс на написання наукової статті

  2. Положення конкурсу на написання наукової статті

  3. Заява на конкурс

  4. Згода на зображення

  5.  Інформація щодо обробки персональних даних Міністерством Закордонних Справ та закордонних представництв

  Теги: konkurs

  Print Print Share: