close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • NAUKA JĘZYKA POLSKIEGO

 • Na podstawie decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Nr 5/DWM/2017 z dnia 10 lutego 2017 r. Czarnomorski Uniwersytet Narodowy im. Petra Mohyły w Mikołajowie posiada uprawnienia do organizowania egzaminów z języka polskiego jako obcego na następujących poziomach biegłości:

  B1, B2 i C1 – dla grupy dostosowanej do potrzeb osób dorosłych,

  B1 i B2 – dla grupy dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży.

  Szczegółowe informacje o terminach egzaminów i kosztach na stronach Czarnomorskiego Uniwersytetu Narodowego im. Petra Mohyły w Mikołajowie

  https://chmnu.edu.ua/derzhavnij-sertifikatsijnij-ispit-z-polskoyi-movi/

   

  Informacje o procesie uzyskiwania certyfikatów i innych podmiotach uprawnionych do egzaminowania znajdują się na stronach Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego (PKPZJPjO) http://certyfikatpolski.pl/


  Obwód chersoński

   

  Chersoń

   

  Chersońska szkoła ogólnokształcąca I-II stopnia nr 16 z nauczaniem języków mniejszości narodowych

  ul. Suworowa 2, 73000 Chersoń

  Херсонська загальноосвітня школа I-II ступенів № 16 із вивченням мов національних меншин Херсонської міської ради

  вул. Суворова 2, 73000 Херсон

  0038 055 246 74 04

  0038 055 222 35 49

  school_16@i.ua

  https://znz164.wixsite.com/znz16

   

   

  Chersońska szkoła ogólnokształcąca nr 39

  ul. Piersza Tekstylna 1, 73009 Chersoń

  Херсонська загальноосвітня школа №39 школа-родина

  вул. 1-а Текстильна 1, Херсон 73009

  0038 055 235 64 25

  school_39@outlook.com

  http://www.school39.org.ua/

   

   

  Chersoński Uniwersytet Państwowy

  ul. Uniwersytecka (dawniej Sorak rokiw żowtnia) 27, 73000 Chersoń

  Херсонський державний університет

  вул. Університетська (раніше 40 років Жовтня) 27, 73000 Херсон

  0038 055 222 62 63

  0038 055 232 67 05

  office@ksu.kherson.ua

  http://www.kspu.edu/

   

   

  Chersoński kompleks ogólnokształcący nr 11

  ul. Robocza 205, 73020 Chersoń

  Херсонський загальноосвітній навчально-виховний комплекс №11 Херсонської міської ради

  вул. Робоча 205, 73020 Херсон

  0038 055 229 13 41

  0038 055 229 30 60

  0038 055 229 17 15

  kherson_nvk_11@ukr.net

  http://znvk11.org.ua/

   

   

  Chersońskie gimnazjum nr 1

  prospekt swiatych Kiriła ta Mefodija (dawniej Gierorgija Dimitrowa) 17b, 73009 Chersoń

  Херсонська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1

  просп. Св. Кирила та Мефодія (раніше Георгія Димитрова) 17-Б, Херсон 73009

  0038 055 229 11 55

  gimnazia1kh@gmail.com

  http://school1.com.ua/

   

   

  Chersońskie Liceum Akademickie im. Miuszkowa

  ul. Uniwerytecka (dawniej Sorak rokiw żowtnia) 27, korpus 2, 73000 Chersoń

  Херсонський академічний ліцей імені О.В. Мішукова

  вул. Університетська (раніше 40 років Жовтня) 27, корпус 2, 73000 Херсон

  0038 055 232 67 77

  0038 055 232 16 34

  academlyceum@ukr.net

  http://lyceum.com.ua/

   

   

  Obwodowe Towarzystwo Polskie Polonia w Chersoniu

  ul. Pyłypa Orlika (dawniej Diewiatowo Sycznia) 21, 73000 Chersoń

  adres do korespondencji:

  ul. Ławrienowska 29a/97, 73020 Chersoń

  Обласне Польське Товариство Polonia у Херсоні

  вул. Пилипа Орлика (раніше 9-го Січня) 21, 73000 Херсон

  Адреса для кореспонденції: вул. Лавреньова 29а/97, 73020 Херсон

  0038 099 901 79 16

  polonia.cherson@gmail.com

  https://www.facebook.com/Obwodowe-Towarzystwo-Polskie-Polonia-w-Chersoniu-141766685919151/

   

   

  Szkoła specjalistyczna I-III stopnia nr 57

  ul. Szengielija 9, 73021 Chersoń

  Херсонська спеціалізована школа №57

  вул. Шенгеля 9, 73021 Херсон

  0038 055 227 58 54

  s_school57@ukr.net

  http://sh57kherson.at.ua/

   

   

  Nowa Kachowka

   

  Organizacja Społeczna Gromada Polska w Nowej Kachowce i Berysławiu

  Prospekt Peremogy 7W, 74900 Nowa Kachowka

  w Berysławiu adres koledźu medycznego:

  ul. Pierszowo Trawnia 173, 74300 Berysław

  Громадська Організація Громада Польська в м.Нова Каховка

  Проспект Перемоги 7в, 74900 Нова Каховка

  у Бериславі на адресу медичної школи:

  вул.1 Травня 173, 74300, Берислав

  0038 050 396 00 90

  gromadapolska@gmail.com

  https://www.facebook.com/groups/284138245279310/

   

   

  Społeczna organizacja Dom Polski w Nowej Kachowce

   Prospekt Peremogy 30, 74900 Nowa Kachowka

  (siedziba w Szkole Ogólnokształcącej nr 10 w Nowej Kachowce)

  Громадська організація Dom Polski у Новій Каховці

  Проспект Перемоги 30, 74900 Нова Каховка (Організація знаходиться в загальноосвітній школі №10)

  0038 050 203 28 98

  polonia_nk@ukr.net

  polonia-nk@wp.pl

  https://www.facebook.com/dom.polski.nk

   

   

  Obwód mikołajowski

   

  Jużnoukraińsk

   

  Stowarzyszenia Polaków Polonia w Jużnoukraińsku

  ul. Mołodiżna 13, 55001 Jużnoukraińsk

  Асоціація поляків Полонія в Южноукраїнську

  вул. Молодіжна 13, 55001 Южноукраїнськ

  0038 098 360 95 17

  juzhnoukrainsk.polonia@gmail.com

   

   

  Krzywe Jezioro

   

  Społeczna organizacja Krzywojeziorskie Towarzystwo Kultury Polskiej im. Marty Wieckiej

  ul. Bohdana Chmielnickiego 24, 55104 Krywe Ozero

  Кривоозерське Товариство польської культури імені Марти Вєцкої

  вул. Богдана Хмельницького 24, 55104 Криве Озеро

  0038 093 580 46 55

  albulleonid@ukr.net

  https://www.facebook.com/people/Станіслава Албул-Зелінська/100017527926219

   

   

  Mikołajów

   

  Czarnomorski Narodowy Uniwersytet im. P. Mohyły

  ul. Szistdiesiat Wosiem Desantników 10, korpus nr 1, 54003 Mikołajów

  Чорноморський національний університет імені Петра Могили

  вулиця 68 Десантників 10, корпус №1, 54003 Миколаїв

  0038 051 25 00 333

  rector@chmnu.edu.ua

  https://chmnu.edu.ua/

   

   

  Mikołajowska Obwodowa Organizacja Społeczna Stowarzyszenie Polskiej Kultury Polonia Semper Fidelis

  ul. Czornowoła (dawniej Gmirowa) 126, 54017 Mikołajów

  Adres do korespondencji: ul. Silikatna 265/21, 54048 Mikołajów

  Миколаївська обласна громадська організація Товариство Польської Культури Polonia Semper Fidelis

  вул. В'ячеслава Чорновола (раніше Гмирьова) 12б, 54017 Миколаїв

  Адреса для кореспонденції: вул. Силікатна 265/21, 54048 Миколаїв

  0038 067 972 93 95

  poloniasemperfidelis@gmail.com

   

   

  Stowarzyszenie Polaków w Mikołajowie

  ul. Wosmaja Popereczna 9, 54020 Mikołajów

  Adres do korespondencji:

  54001 Миколаїв, а/с 415

  (skrzynka pocztowa 415, 54001 Mikołajów)

  Миколаївське Обласне Товариство Поляків

  вул. 8-а Поперечна 9, 54020 Миколаїв

  Адрес для кореспонденції: 54001 Миколаїв, а/с 415

  0038 097 980 30 94

  polonez02@ukr.net

  https://www.facebook.com/elzbieta.sielanska

   

   

  Perwomajsk

   

  Gimnazjum w Perwomajsku

  ul. Teatralna 26, korpus 1, 55200 Perwomajsk

  Первомайська гімназія Первомайської міської ради Миколаївської області

  вул. Театральна (раніше 25 років Жовтня) 26, корп. 1, 55200 Первомайськ

  0038 051 614 26 14

  0038 051 614 32 04

  gimnaz26@ukr.net

  http://gimnaz.ucoz.ua/

   

   

  Towarzystwo Polskiej Kultury im. Jana Pawła II

  ul. Wingranowskowo (dawniej Radiańska) 14, 55200 Perwomajsk

  Товариство Польської Культури ім. св. Яна Павла II

  вул. M. Вінграновського (раніше Радянська) 14, 55200 Первомайськ

  0038 066 949 49 98

  larysa.kachurovska@gmail.com

  http://polonika.org.ua/

  https://www.facebook.com/groups/806839166172563/

   

   

  Wozniesieńsk

   

  Polskie Towarzystwo Dom Polski w Wozniesiensku

  ul. Kostienka (dawniej Ursułowa) 10, 56500 Woznieseńsk

  Польське товариство Польський дім в Вознесенське

  вул. Костенка (раніше Урсулова) 10, 56500 Вознесенск

  0038 095 084 44 26

  polskidomvoznesensk@ukr.net

  https://www.facebook.com/Woznesensk

   

   

  Obwód odeski

   

  Białogród nad Dniestrem

   

  Centrum Kultury Polskiej ,,Akerman"

  ul. Peremogy 14/85, 67700 Biełgorod Dniestrowskij

  Білгород-Дністровське Польське Національно-Культурне Товариство

  вул. Перемоги 14/85, 67700 Білгород-Дністровський

  0038 097 714 65 67

  siergiusz.kwiatkowski@gmail.com

  http://polonia-akkerman.com.ua/index.php/pl/

   

   

  Stowarzyszenie Kultury Polskiej im. A. Mickiewicza w m. Białogród nad Dniestrem i rejonie

  ul. Pierszotrawniewa 57/1, 67701 Biełgorod Dniestrowskij

  Асоціація польської культури А. Міцкевича в місті Білгород-Дністровський та районі

  вул. Першотравнева 57/1, 67701 Білгород-Дністровський

  0038 067 557 18 78

  eugeniusz-bd@ukr.net

   

   

  Izmaił

   

  Stowarzyszenie Dom Polski Kujawy

  ul. Chołostiakowa 53/1, 68601 Izmaił

  Товариство Дім Польський Куяви

  вул. Холостякова 53/1, 68601 Ізмаїл

  0038 097 910 52 70

  mariia.lukashova@gmail.com

  0038 063 056 80 67

  adam.szych@wp.pl

   

   

  Odessa

   

  Gimnazjum nr 7 – szkoła I stopnia z pogłębionym nauczaniem języka angielskiego

  ul. Rostowska 4a, 65069 Odessa

  Гімназія №7 - спеціалізована школа І ступеня з поглибленим вивченням англійської мови

  вул.Ростовська 4а, 65069 Одеса

  0038 048 751 00 49

  0038 048 252 69 59

  g7svmelnyk@ukr.net

  http://www.srvo.od.ua/school/gim7/

   

   

  Narodowo-Kulturalne Stowarzyszenie Polaków Polska Nuta w Odessie

  ul. Niżynska 71/1, 65023 Odessa

  Національно-Культурне Товариство Поляків в м. Одеса Польська Нота

  вул. Ніжинська 71/1, Одеса 65023

  0038 050 152 24 16

  odessapolskanuta@gmail.com

  https://www.facebook.com/PolskaNuta/

   

   

  Narodowy Uniwersytet im. I. I. Miecznikowa

  ul. Dworiańska 2, 65082 Odessa

  fakultet filologiczny: Francuskij Bulwar 24/26

  Одеський національний університет імені І.І. Мечникова

  вул. Дворянська 2, 65082 Одеса

  філологічний факультет: Французський бульвар 24/26

  0038 048 723 52 54

  rector@onu.edu.ua

  http://onu.edu.ua/uk/

   

   

  Wyspecjalizowana szkoła nr 121 I-III stopnia w Odessie z pogłębionym nauczaniem języków obcych

  ul. Lwa Tołstowo 1, 65045 Odessa

  Одеська спеціалізована школа №121 I-III ступенів з поглибленим вивченням іноземних мов

  вул. Льва Толстого 1, 65045 Одеса

  0038 048 726 59 94

  0038 048 726 59 93

  school121.odessa@ukr.net

  http://www.prvo.od.ua/school/s121/

   

   

  Związek Polaków na Ukrainie im. Adama Mickiewicza oddział w Odessie

  Aleksandryjskij prospekt 6, 65045 Odessa

  Союз Поляків на Україні Відділ ім. А. Міцкевича в Одесі

  Александрівський проспект 6, 65045 Одеса

  0038 093 311 37 11

  polonia.od.ua@gmail.com

  http://polonia.od.ua/

  https://www.facebook.com/polonia.od.ua/

   

   

  Rozdzielna

   

  Społeczna organizacja Towarzystwo Kultury Polskiej im. Św. Jana Pawła II w Rozdzielnej

  ul. Jewropejska (dawniej Lenina) 21, 67400 Rozdilna

  Товариство польської культури ім.св. Йоана Павла ІІ в Роздільній

  вул. Європейська (ранише Леніна) 21, 67400 Роздільна

  0038 050 25 26 499

  polonia.rozdilna@gmail.com

  https://www.facebook.com/pg/polonia.rozdilna/posts/

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: