close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • SPRAWY PRAWNE

  • Opieka konsularna

  Konsulat udziela pomocy w nagłych wypadkach losowych obywatelom RP znajdującym się na terenie działania Odeskiego Okręgu Konsularnego (obwody: odeski, mikołajowski, chersoński, AR Krym).

   

  W przypadku wystąpienia nagłego zdarzenia losowego (wypadek, aresztowanie, zgon, kradzież dokumentów itp.) można zwracać się bezpośrednio do dyżurnego pracownika konsulatu. W tym celu czynny jest całodobowy numer telefonu dyżurnego:

  +38 050 492 35 75

   

  Pod  numerem telefonu dyżurnego nie są udzielane informacje wizowe, dotyczące pracy urzędu,  itp.

   

  UWAGA: Konsulat podejmuje interwencje jedynie w ramach przepisów określonych umowami międzynarodowymi oraz prawem państwa urzędowania. Działania konsula nie mogą naruszać przepisów i zwyczajów obowiązujących na terenie Ukrainy.

   

  Po godzinach pracy urzędu, przyjmowane są zgłoszenia dotyczące wyłącznie nagłych zdarzeń losowych (wypadki drogowe, areszt, zgon). Pozostałe sprawy należy zgłaszać w godzinach urzędowania.

   

  W przypadku kradzieży dokumentów, konsul sprawdza tożsamość osoby poszkodowanej oraz może jej wystawić paszport tymczasowy na powrót do kraju.

   

  W przypadku utraty pieniędzy, konsul pośredniczy w skontaktowaniu się z rodziną lub przyjaciółmi w Polsce i przekazaniu środków poprzez wypłacenie na miejscu kwoty przekazanej na rachunek Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Najszybszym sposobem na przekazanie pieniędzy na Ukrainę w nagłych wypadkach losowych jest skorzystanie z usług firm zajmujących się międzynarodowymi przekazami pieniężnymi np. Western Union. Pełna lista agencji WU, w których można podjąć pieniądze znajduje się na stronie internetowej http://www.westernunion.com/

   

  W przypadku aresztowania, konsul może powiadomić rodzinę zatrzymanego o fakcie aresztowania, wystąpić i uzyskać informację o przyczynach zatrzymania, czasie trwania procedury sądowej a także ewentualnych możliwościach zwolnienia, dostarczyć listę adwokatów, odwiedzać w więzieniu.

   

  Jakich działań konsul nie może podjąć?

  • Prowadzić spraw obywateli polskich w charakterze adwokata ani reprezentować go przed organami wymiaru sprawiedliwości w państwie przyjmującym,
  • Nie reguluje zobowiązań finansowych obywateli polskich tj. nie opłaca długów, grzywien, mandatów oraz kosztów sądowych,
  • Nie pokrywa kosztów pomocy lekarskiej oraz leczenia za granicą,
  • Nie pokrywa kosztów transportu chorego lub ciała zmarłego do Polski,
  • Nie ingeruje w konflikty dotyczące nie wywiązywania się ze zobowiązań jednej ze stron wynikających z zawartych przez nie umów cywilnoprawnych,
  • Nie pokrywa kosztów pogrzebu,
  • Świadczyć usług, które wykonują biura podróży, linie lotnicze banki lub towarzystwa ubezpieczeniowe,
  • Uzyskać zezwolenia na pracę lub zamieszkanie na terenie Ukrainy.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: