close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • OPIEKA KONSULARNA

 • Konsulat udziela pomocy w nagłych wypadkach losowych obywatelom RP znajdującym się na terenie działania Odeskiego Okręgu Konsularnego (obwody: odeski, mikołajowski, chersoński, AR Krym, miasto Sewastopol).

   

  W przypadku wystąpienia nagłego zdarzenia losowego (wypadek, aresztowanie, zgon, kradzież dokumentów itp.) można zwracać się bezpośrednio do dyżurnego pracownika konsulatu. W tym celu czynny jest całodobowy numer telefonu dyżurnego:

   

  +38 050 492 35 75

   

  Pod  numerem telefonu dyżurnego nie są udzielane informacje wizowe, dotyczące pracy urzędu,  itp.

   

  UWAGA: Konsulat podejmuje interwencje jedynie w ramach przepisów określonych umowami międzynarodowymi oraz prawem państwa urzędowania. Działania konsula nie mogą naruszać przepisów i zwyczajów obowiązujących na terenie Ukrainy.

   

  Po godzinach pracy urzędu, przyjmowane są zgłoszenia dotyczące wyłącznie nagłych zdarzeń losowych (wypadki drogowe, areszt, zgon). Pozostałe sprawy należy zgłaszać w godzinach urzędowania.

   

  W przypadku kradzieży dokumentów, konsul sprawdza tożsamość osoby poszkodowanej oraz może jej wystawić paszport tymczasowy na powrót do kraju.

   

  W przypadku utraty pieniędzy, konsul pośredniczy w skontaktowaniu się z rodziną lub przyjaciółmi w Polsce i przekazaniu środków poprzez wypłacenie na miejscu kwoty przekazanej na rachunek Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Najszybszym sposobem na przekazanie pieniędzy na Ukrainę w nagłych wypadkach losowych jest skorzystanie z usług firm zajmujących się międzynarodowymi przekazami pieniężnymi np. Western Union. Pełna lista agencji WU, w których można podjąć pieniądze znajduje się na stronie internetowej http://www.westernunion.com/

   

  W przypadku aresztowania, konsul może powiadomić rodzinę zatrzymanego o fakcie aresztowania, wystąpić i uzyskać informację o przyczynach zatrzymania, czasie trwania procedury sądowej a także ewentualnych możliwościach zwolnienia, dostarczyć listę adwokatów, odwiedzać w więzieniu.


  Jakich działań konsul nie może podjąć?

  Prowadzić spraw obywateli polskich w charakterze adwokata ani reprezentować go przed organami wymiaru sprawiedliwości w państwie przyjmującym,

  Nie reguluje zobowiązań finansowych obywateli polskich tj. nie opłaca długów, grzywien, mandatów oraz kosztów sądowych,

  Nie pokrywa kosztów pomocy lekarskiej oraz leczenia za granicą,

  Nie pokrywa kosztów transportu chorego lub ciała zmarłego do Polski,

  Nie ingeruje w konflikty dotyczące nie wywiązywania się ze zobowiązań jednej ze stron wynikających z zawartych przez nie umów cywilnoprawnych,

  Nie pokrywa kosztów pogrzebu,

  Świadczyć usług, które wykonują biura podróży, linie lotnicze banki lub towarzystwa ubezpieczeniowe,

  Uzyskać zezwolenia na pracę lub zamieszkanie na terenie Ukrainy.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: