close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • OBYWATELSTWO POLSKIE

 • Wniosek o nadanie obywatelstwa a Karta Polaka

   

  Posiadacz Karty Polaka jest zwolniony z opłat konsularnych za przyjęcie wniosku i opracowanie dokumentacji w sprawie o nadanie obywatelstwa polskiego (art. 5a Ustawy o Karcie Polaka). Jednak nie oznacza to zwolnienia z pobierania opłat za sporządzenie tłumaczenia lub sprawdzenie i poświadczenie tłumaczenia (rozporządzenie z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie opłat konsularnych).

   

  Obywatelstwo polskie nabywa się:

  Osoby nieposiadające dokumentów potwierdzających posiadanie obywatelstwa polskiego mogą zwrócić się o ustalenie posiadania obywatelstwa polskiego lub jego utraty.

  Obywatel polski traci obywatelstwo polskie wyłącznie na swój wniosek po uzyskaniu zgody Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego.

  Więcej informacji o sposobach nabycia obywatelstwa polskiego oraz procedurze zrzeczenia się obywatelstwa polskiego można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: