close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • INFORMACJE KONSULARNE

 • 1 sierpnia 2016

   

  Adres:

  ul. Uspenska 2/1, 65014 Odessa

  Tel: +38 048 718 24 80

  Fax:+38 048 722 77 01
  E-mail: odessa.kg.sekretariat@msz.gov.pl

   

   

  Czas pracy konsulatu:

  Od poniedziałku do piątku w godz.:

  8.30 - 16.30

  Przyjmowanie wniosków wizowych w godz.:

  9.00 - 13.00

  Wydawawanie wiz w godz.:

  15.00 - 16.00

   

   

   

  Przyjmowanie skarg i wniosków
  Uprzejmie informujemy, iż w sprawach

  skarg i wniosków

  Konsul Generalny przyjmuje

  w poniedziałki w godz. 15.00 - 16.00

   

   

  _________________________________________________

   

   

  Konsulat Generalny RP w Odessie informuje, iż nie pośredniczy w przekazywaniu dokumentów koniecznych do uzyskania wizy. Aplikujący o wizę ma obowiązek mieć ze sobą komplet dokumentów. W związku z tym prosimy o nie wysyłanie na faks, adres e-mail oraz adres pocztowy zaproszeń, a także innych dokumentów wizowych.

   

  ________________________________________________

   

  Odpowiedzi na korespondencję

  Konsulat Generalny RP w Odessie uprzejmie informuje, że nie udziela odpowiedzi na korespondencję (także otrzymaną drogą e-mailową), która nie spełnia wymogów określonych w art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.).
  Treść korespondencji kierowanej na adres konsulatu powinna zawierać wskazanie:
  - osoby (imienia i nazwiska) od której pochodzi;
  - adresu tej osoby;
  - przedmiotu sprawy, której dotyczy.
  Ponadto informujemy, że Konsulat nie odpowiada na zapytania e-mail, na które odpowiedź można znaleźć na naszej stronie internetowej.

   

  ______________________________________________

   

   

  Informujemy, że czas rozpatrywania decyzji wizowej wynosi ok. 4 dni roboczych, a w przypadku skomplikowanych spraw do 30 dni. Urząd nie ponosi odpowiedzialności za termin wydania decyzji, który z przyczyn obiektywnych może ulec zmianie.

   

  _____________________________________________

   

  Uprzejmie informujemy, iż wysokość opłat konsularnych reguluje

  Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych

  z dnia 18 grudnia 2015 roku

  w sprawie opłat konsularnych

   

  Zapoznać się z dokumentem można tutaj

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: