close

 • Faithful to my Homeland, the Republic of Poland

   

 • ІНФОРМАЦІЯ, ЯКА СТОСУЄТЬСЯ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ У КОНСУЛЬСЬКІЙ БАЗІ

 • 29 березня 2019

  Згідно зі ст. 13 Регламенту Європейського Парламенту і Ради (ЄС) 2016/679 від 27 квітня 2016 р. про захист фізичних осіб у зв’язку з опрацюванням персональних даних і про вільний рух таких даних, а також про скасування Директиви 95/46/WE (RODO) повідомляємо, що:

  1. Адміністратором Ваших персональних даних, у розумінні ст. 4 п 7 RODO, є Міністр Закордонних Справ, юридична адреса у Польщі: Warszawa (00-580), Al. J. Ch. Szucha 23.
  2. Консул РП в Одесі, юридична адреса: Україна, м. Одеса (65014), вул. Успенська 2/1, виконує обов’язки адміністратора щодо даних, які містяться у консульських базах даних, які він веде.
  3. Міністр Закордонних Справ призначив Інспектора Захисту Даних (IOD), який здійснює свої обов’язки щодо даних, які опрацьовуються у Міністерстві Закордонних Справ і закордонних представництвах. Ці обов’язки виконує пані Ева Вольська.

        Контактні дані IOD:

        юридична адреса: Al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa

        електронна адреса e-mail: iod@msz.gov.pl

   

  1. Доступ до даних мають лише особи, уповноважені Адміністратором.
  2. Дані, що містяться у консульських базах, опрацьовуються на підставі положень ст. 6 абз. 1 літ. с RODO з метою виконання консулом РП обов’язків, що виникають з окремих положень права (наведених нижче у таблиці).
  3. Дані підлягають захисту на підставі положень RODO і не можуть бути надані третім особам, які не мають права доступу до таких даних, а також не будуть передаватися третій країні, яка не надає гарантій захисту, принаймні рівнозначних тим, які передбачають положення RODO. Дані можуть бути передані третій країні винятково у разі, якщо такий обов’язок передбачений польським законодавством або законодавством Європейського Союзу, згідно з положеннями ст. 44 - 46 RODO.
  4. Ваші дані можуть бути надані відповідним суб’єктам, у т.ч. публічним органам, на підставі положень права.
  5. Подання Вами персональних даних є вимогою закону та є необхідним для розгляду справи.
  6. У разі, якщо особливі положення не передбачають іншого, Ви маєте право на контроль опрацювання даних, визначене у ст. 15-19 RODO, зокрема право доступу до змісту своїх даних та їх спростування, усунення або обмеження опрацювання (якщо будуть мати застосування ст. 17 і 18 RODO).
  7. Ваші дані не будуть опрацьовуватися автоматичним способом, який міг би вплинути на прийняття рішень, які можуть мати юридичні наслідки або таким чином на них істотно вплинути. Дані не будуть піддаватися профілюванню.
  8. Ви маєте право на подання скарги до наглядового органу за адресою:

        Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

        ul. Stawki 2

        00-193 Warszawa.

   

   

  Детальна інформація щодо правових підстав, мети та терміну опрацювання персональних даних
  відносно окремих дій, які виконує консул РП

   

   

  ПРАВОВА ПІДСТАВА

  МЕТА

  ТЕРМІН

  Справи, що стосуються втрачених документів та передачі знайдених документів

  Закон від 25 червня 2015 р. – Консульське право, закон від 6 серпня 2010 р. про посвідчення особи

  Реалізація заяви про утрату або пошкодження посвідчення особи та про видання довідки про втрату або пошкодження посвідчення особи. Передання до Польщі свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів та посвідчень водія.

  5 років

   

  Візові справи

  Закон від 12 грудня 2013 р. про іноземців, регламент Європейського Парламенту і Ради (WE) № 810/2009 від 13 липня 2009 р. що запроваджує Кодекс Співтовариства про візи (Візовий Кодекс), закон від 14 липня 2006 р. про в’їзд на територію РП, перебування та виїзд з цієї території громадян країн – членів ЄС та членів їх родин, закон від 25 червня 2015 р. – Консульське право

  Видання або відмова видання Шенгенської візи або національної візи, скасування або ануляція віз та розгляд справи про клопотання про повторний розгляд заяви про видання візи.

  2 роки (починаючи від дня видання рішення)

  Справи, що стосуються перекладів

  Закон від 25 червня 2015 р. – Консульське право

  Виконання перекладу документів, посвідчення перекладів

  5 років

  Справи, що стосуються консульської допомоги

  Закон від 25 червня 2015 р. – Консульське право  та у зв’язку зі ст. 6 абз. 1 літ. c і d та ст. 9 абз.2 літ. c RODO

  Надання консульської допомоги

  5 років (за винятком персональних даних, пов’язаних з поверненням прийнятих депозитів або поверненням знайдених речей, які опрацьовуються безстроково)

  Справи, що стосуються правової допомоги

  Закон від 25 червня 2015 р. – Консульське право

  Вручення листів, допити, передання інформації до компетентного органу, суду або прокуратури згідно з клопотанням про правову допомогу

  5 років

   

  Справи, що стосуються цивільного стану та закону про зміну імен і прізвищ

  Закон від 28 листопада 2014 р. – Право про акти цивільного стану, закон від 17 жовтня 2008 р. про зміну імені та прізвища та закон від 25 червня 2015 р. – Консульське право

  Реалізація заяви про виконання дій, передбачених у відповідних положеннях права

  50 років (укладення шлюбу перед Консулом РП)

  10 років (зміна імен та прізвища, визнання батьківства, народження, смерть, шлюб за кордоном, транскрипція актів цивільного стану у Республіці Польща, інші справи цивільного стану)

  Нотаріальні справи

  Закон від 14 лютого 1991 р. – Право про нотаріат, закон від 25 червня 2015 р. – Консульське право

  Реалізація заяви про виконання нотаріальних дій, передбачених у відповідних положеннях права.

   

  10 років (дані, пов’язані з виданням нотаріального акту)

  2 роки (інші нотаріальні дії)

  Справи, що стосуються видання тимчасового проїзного документу

  Рішення Представників Урядів Країн – членів ЄС, що зібралися у рамках Ради 25 червня 1996 р. у справі встановлення тимчасового проїзного документу, закон від 12 грудня 2013 р. про іноземців та закон від 25 червня 2015 р. – Консульське право

  Видання тимчасового проїзного документу або польського тимчасового проїзного документу для іноземця.

  10 років

  Справи, що стосуються Карти Поляка

  Закон від 7 вересня 2007 р. про Карту Поляка та закон від 25 червня 2015 р. – Консульське право

  Признання, відмові признання, ануляція або продовження терміну дії Карти Поляка

  10 років

  2 роки уразі заяви про втрату, знищення або знайдення Карти Поляка

  Шкільні посвідчення

  Закон від 25 червня 2015 р. – Консульське право

  Видання шкільного посвідчення

  5 років

  Справи, що стосуються легалізації документів та витребування документів з-за кордону

  Закон від 25 червня 2015 р. – Консульське право

  Легалізація офіційного документу, складеного або посвідченого у державі перебування

  2 роки

  Справи, що стосуються малого прикордонного руху

  Регламент № 1931/2006 Європейського Парламенту і Ради про встановлення правил щодо малого прикордонного руху на зовнішніх сухопутних кордонах країн – членів та про зміну положень Шенгенської Конвенції та закон від 25 червня 2015 р. – Консульське право

  Видання, відмова видання, ануляція дозволу на перетин кордону у рамках малого прикордонного руху

  2 роки

  Паспортні справи

  Закон від 13 липня 2006 р. про паспортні документи та закон від 25 червня 2015 р. – Консульське право

  Видання паспортного документу, заява про втрату, знищення, відмова видання та ануляція паспортного документу.

   

  60 років у разі видання паспортного документу, в інших справах 10 років

  Справи, що стосуються репатріації

  Закон від 7 вересня 2007 р. про репатріацію та закон від 25 червня 2015 р. – Консульське право

  Визнання особою польського походження, надання репатріаційної візи, надання допомоги репатріантам коштом державного бюджету

  25 років

  Справи, що стосуються спадщини

  Закон від 25 червня 2015 р. – Консульське право

  Реалізація прав на спадщину, що належать Державному Казначейству; розрахунок спадщини, отриманої до 10 травня 2002 р.

  Безстроково

  Справи, що стосуються польського громадянства

  Закон від 2 квітня 2009 р. про польське громадянство та закон від 25 червня 2015 р. – Консульське право

  Реалізація заяви про: надання Президентом РП польського громадянства, надання згоди Президентом РП на вихід з польського громадянства, повернення польського громадянства, підтвердження наявності польського громадянства, прийняття заяви про надання згоди на набуття польського громадянства, вихід з польського громадянства, визнання польським громадянином.

  25 років (щодо підтвердження громадянства, набуття, надання, повернення громадянства та утрати громадянства

  5 років (щодо іншої кореспонденції у справах громадянства)

  Справи, що стосуються отримання інформації

  Закон від 25 червня 2015 р. – Консульське право

  Надання інформації

  2 роки

  Справи, що стосуються видання довідок

  Закон від 25 червня 2015 р. – Консульське право

  Видання довідки, що служить реалізації правового інтересу сторони або обов’язку, що виникає з положень права.

  10 років, а у разі видання посвідчення у справі про привезення або провезення через територію РП зброї та амуніції, привезення трупа, ексгумації - 5 років.

  Справи, що стосуються надання допомоги полякам за кордоном

  Закон від 25 червня 2015 р. – Консульське право та на підставі положень ст. 6 абз. 1 літ. d та ст. 9 абз. 2 літ. c RODO

  Захист інтересів польських громадян та польських юридичних осіб, що часово перебувають за кордоном, у т. ч. інформування про надзвичайні та кризисні ситуації

  5 років

  Загальнодержавні вибори і референдуми

  Закон від 25 червня 2015 р. – Консульське право та закон від 5 січня 2011 р. – Виборчий Кодекс

  Проведення голосування на виборах Президента РП, Сейму РП і Сенату РП, до Європейського Парламенту та на загальнодержавних референдумах.

  5 років

  Справи, що стосуються паспортів моряка та інші морські справи

  Закон від 25 червня 2015 р. – Консульське право

  Видання паспорта моряка, видання тимчасового свідоцтва польської приналежності судна, сертифікат безпеки судна

  10 років у справах щодо паспортів моряка, в інших 5 років

  EPUAP

  Закон від 17 лютого 2005 р. про інформатизацію діяльності суб’єктів, що реалізують публічні завдання

  Підтвердження електронного підпису

  20 років

  Справи, що стосуються заяв щодо згоди на службу в іноземному війську, надання доступу до документів, що знаходяться у фондах ІНП

  Закон від 25 червня 2015 р. – Консульське право

  Передання до компетентного органу заяви про надання згоди на службу в іноземному війську або іноземній військовій організації, передання до ІНП заяви про надання доступу до документів, що знаходяться у фондах Інституту Національної Пам’яті

  10 років

   

  Print Print Share: